งานแถลงข่าว “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 21”


เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ได้จัดงานแถลงข่าว "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" 
ครั้งที่ 21(TITF)ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ ห้องประชุม 3-4 โดยภายในงานมีจัดโชว์เคสจากผู้สนับสนุนหลัก เช่น สตาร์ครูซท์ 
เคทีซี อะมาดิอุส และประกันภัยไทยวิวัฒน์ พร้อมทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิ เช่น องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(อพท.),จังหวัดอ่างทอง,จังหวัดระยองเป็นต้น ซึ่งมีคุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวมาร่วมแถลงข่าว
พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักอย่างคับคั่ง