ตัวแทนจาก สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เข้าพบนายกสมาคมฯและคณะกรรมการ

img_0539

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ตัวแทนจาก สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ นำโดย Mr. Arthur Liu (General Manager), Mr.Jovi J.W. Tseng (Marketing Manager) และ คุณธีรศักดิ์ แซ่เจ็ง (Asst. General Manager) เข้าพบ คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร (นายกสมาคมฯ) และตัวแทนคณะกรรมการของสมาคมฯ เพื่อพบปะพูดคุยและเยี่ยมเยียนเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง พร้อมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกแก่กันไว้ ณ โอกาสนี้อีกด้วย