เรียนเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 19.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ อ่านต่อ  

เรียนเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมอบรม “Managing Your Boss”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสกสรร หงส์บุญฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสการตลาด บริษัท Beiersdorf (Thailand) Co. Ltd. ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 5 อ่านต่อ    
background

วิดีโออบรมสัมมนา

อบรมหลักสูตร “แนวโน้มและนวัตกรรมการท่องเที่ยว”

8 พฤศจิกายน 2561

อบรมหลักสูตร “เจาะลึกอิหร่าน"

14 พฤศจิกายน 2561
ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลด

Memorandum of understanding (MOU)

  • โครงการ "Digital Tourism Platform" วันที่ 10 มกราคม 2562
  • ได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ตามการประเมินคุณลักษณะ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
  • Sendai Tohuku Tourism วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  • คณะกรรมการส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งภูมิภาค Chubu วันที่ 8 กันยายน 2557
  • สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม วันที่ 19 มีนาคม 2558