TTAA : แจ้งเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2564

ตามที่ทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน

 ติดตามสถานการณ์ COVID-19ในประเทศไทย

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลด

Memorandum of understanding (MOU)

  • ร่วมลงนามความร่วมมือของสมาคมท่องเที่ยว 6 สมาคม 1 สมาพันธ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  • ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ตามการประเมินคุณลักษณะ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
  • โครงการ "Digital Tourism Platform" วันที่ 10 มกราคม 2562
  • Sendai Tohuku Tourism วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  • คณะกรรมการส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งภูมิภาค Chubu วันที่ 8 กันยายน 2557
  • สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม วันที่ 19 มีนาคม 2558