TTAA : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Event Design Canvas จัดงานไมซ์ ให้โดนใจลูกค้า

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยเปิดรับท่านสมาชิกที่สนใจร่วมโครงการในสถานที่จัดอบรม โรงแรม Four Point by Sheraton Pathong Resort จังหวัด ภูเก็ต จำนวน 40 ท่าน (จำนวนจำกัด) และแบบออนไลน์สำหรับสมาชิกทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต่างๆ จำนวน 50 ท่าน โดยทุกท่านที่เรียนครบทั้ง 2 วันจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการร่วมโครงการ

TTAA : ประชาสัมพันธ์การสำรองคิววัคซีนเข็มที่ 1

ทางสมาคมฯ ขอแจ้งว่า ขณะนี้ ท่านที่ปรึกษาของสมาคมฯ ได้รับการจัดสรรเป็นกรณีพิเศษจากโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวนประมาณ 5-10 คนต่อครั้ง

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลด

Memorandum of understanding (MOU)

  • ร่วมลงนามความร่วมมือของสมาคมท่องเที่ยว 6 สมาคม 1 สมาพันธ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  • ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ตามการประเมินคุณลักษณะ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
  • โครงการ "Digital Tourism Platform" วันที่ 10 มกราคม 2562
  • Sendai Tohuku Tourism วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  • คณะกรรมการส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งภูมิภาค Chubu วันที่ 8 กันยายน 2557
  • สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม วันที่ 19 มีนาคม 2558