TTAA

เชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การขายและการตลาดในยุคโควิด-19

ด้วยปัจจุบัน ทั่วโลกยังคงเผชิญวิกฤติ โรคระบาด โควิค-19 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจการท่องเที่ยว จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง การสัมมนานี้เกี่ยวกับความรู้และทักษะนอกตำรา เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก”คุณสุรวงศ์ วัฒนกูล” ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาดและจิตวิทยากว่า 40 ปี อ่านต่อ  

TTAA

ขอประชาสัมพันธ์รายการท่องเที่ยว งาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ครบรอบ 60 ปี และมหัศจรรย์ ปราสาทหินพนมรุ้ง"

TTAA ร่วมกับ ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดนำนักท่องเที่ยวเดินทางร่วมงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ครบรอบ 60 ปี และมหัศจรรย์ปราสาทหินพนมรุ้ง” พร้อมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2563 นี้ อ่านต่อ    
background

วิดีโออบรมสัมมนา

อบรม "การตัดต่อ VDO ด้วยมือถือ"

20 ตุลาคม 2563

อบรม “เกาะกระแส DIGITAL อย่างไร ให้บริษัททัวร์ปัง”

11 ธันวาคม 2562
ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลด

Memorandum of understanding (MOU)

  • ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ตามการประเมินคุณลักษณะ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
  • โครงการ "Digital Tourism Platform" วันที่ 10 มกราคม 2562
  • Sendai Tohuku Tourism วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  • คณะกรรมการส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งภูมิภาค Chubu วันที่ 8 กันยายน 2557
  • สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม วันที่ 19 มีนาคม 2558