ภาพบรรยากาศ Early Bird Booking TITF#26

ภาพบรรยากาศ Early Bird Booking งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา อ่านต่อ  

ภาพบรรยากาศการประชุมสมาชิก ครั้งที่ 6/2562 ในธีม “เตรียมรับมือวีซ่าในฤดูท่องเที่ยว”

โดยได้รับเกียรติจาก VFS มาให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนะนำการยื่นวีซ่าเชงเกน สถานทูตเยอรมัน, อิตาลี และโครเอเชีย” เพื่อเป็นแนวทางการยื่นคำร้องการตรวจลงตรา (วีซ่า) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ อ่านต่อ    
background

วิดีโออบรมสัมมนา

อบรมหลักสูตร “เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัด SAGA”

10 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตร “Scandinavia in a nutshell”

20 กันยายน 2562
ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลด

Memorandum of understanding (MOU)

  • ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ตามการประเมินคุณลักษณะ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
  • โครงการ "Digital Tourism Platform" วันที่ 10 มกราคม 2562
  • Sendai Tohuku Tourism วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  • คณะกรรมการส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งภูมิภาค Chubu วันที่ 8 กันยายน 2557
  • สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม วันที่ 19 มีนาคม 2558