การท่องเที่ยวฮ่องกงและ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าพบ TTAA แสดงความยินดีต้อนรับนายกสมาคมฯ

070863

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และคณะกรรมการต้อนรับคณะจากการท่องเที่ยวฮ่องกงประจำประเทศไทย นำโดยนายพจน์ ศกุนตะลักษณ์ พร้อมคณะ และตัวแทนจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นางสาวเยาว์สิริ รุ่งเรืองยรรยง มอบกระเช้าแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี 2563-2565 และปรึกษาหารือการโปรโมทการท่องเที่ยวฮ่องกงหลังจบวิกฤตการณ์โควิด-19 ณ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

S__2474264