ขอเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงาน “การส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะคุบะและโมมิโนะคิ”

ข่าวท่องเที่ยวฮาคุบะและโมมิโนกิ_001

ขอเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

เข้าร่วมงาน “การส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะคุบะและโมมิโนะคิ” จัดขึ้นที่ ห้องประชุม 30 ปี สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อแนะนำสกีรีสอร์ท และโรงแรมโมะมิโนะคิ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว

หมายเหตุ จำกัดจำนวน 50 ท่าน (สงวนสิทธิหน่วยงานละ 1 ท่าน)
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 16.00 น.

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน goo.gl/KbtsHt