ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

37795205_1885526234845878_2704488258582085632_n

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

เนื่องจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ได้เกิดรอยร้าวแตก บริเวณสันเขื่อน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) ร่วมกับมูลนิธิ TTAA เพื่อเพื่อนมนุษย์ จึงใคร่ขอเชิญท่านสมาชิก ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยนำสิ่งของที่ประสงค์จะบริจาคมามอบให้ที่สมาคมฯ ภายใน วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เพื่อประสานงานให้หน่วยงานที่ลาว ส่งมอบให้ ผู้ประสบภัยต่อไป

goo.gl/G9Phtv จดหมายเชิญร่วมบริจาคและที่อยู่พร้อมแผนที่สมาคมฯ

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะบริจาคเงิน กรุณาบริจาคเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี มูลนิธิ ทีทีเอเอ เพื่อเพื่อนมนุษย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี
เลขที่บัญชี 123-4-67290-3
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์

หากท่านประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงิน (ไม่สามารถหักภาษีได้) กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมรายละเอียดชื่อ เลขประจำตัวประชาชนหรือนิติบุคคล และที่อยู่ ของผู้ชำระเงินมาที่อีเมล ttaa@ttaa.or.th เพื่อมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป