ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การทำ Customer Relationship Management(CRM)เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ”

crm-1

💁เรียน ท่านสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การทำ Customer Relationship Management(CRM)เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง (สงวนสิทธิท่านสมาชิกหน่วยงานละ 1 ท่าน)

โดยได้รับเกียรติจาก

  1. คุณตรีทรรศ ตรีพัฒนาสุวรรณ ผู้ก่อตั้ง ThaiOutboundและ J-DEA และ
  2. คุณชยุตพงศ์ อุดมศรีรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ThaiOutbound

📌กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถสมัครทันทีได้เลยที่…
http://bit.ly/2LDWATf
🔖จดหมายเชิญสมาชิก
http://bit.ly/30b7BPL
🔖ประวัติวิทยากร
http://bit.ly/2XHclPr

S__2474264