ขอเชิญสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมอบรม “ทักษะการขายทัวร์เรือสำราญ”

Banner อบรมขายทัวร์เรือสำราญ4

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ทักษะการขายทัวร์เรือสำราญ” โดยได้รับเกียรติจาก
1. คุณธนากร วันคณานนท์ ตัวแทนจาก Travel Elements Co.,Ltd.
2. คุณนันทิภัคค์ เดชะเทศ ตัวแทนจาก Siam Express Travel Services Co.,Ltd.
3. คุณประสงค์ เชิดไชยกุล ตัวแทนจาก Regale International Travel Co.,Ltd.
4. คุณอารักษ์ ฉิมพสุทธิ์ ตัวแทนจาก Romantic Travel And Service Co.,Ltd.

ในวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถสมัครทันทีได้เลยที่ http://bit.ly/2LzWAnC
หัวข้ออบรม http://bit.ly/2uLxIzk
จดหมายเชิญสมาชิก http://bit.ly/2NVoUOJ
ประวัติวิทยากร http://bit.ly/2OguLPJ