ขอเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงาน “ฤดูกาลหลากสีสัน วันเดอร์ฟูลจี๋หลิน”

ข่าวมณฑลจี๋หลิน2_001

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลจี๋หลิน กำหนดจัดงาน “ฤดูกาลหลากสีสัน วันเดอร์ฟูลจี๋หลิน” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน    :       ฤดูกาลหลากสีสัน วันเดอร์ฟูลจี๋หลิน

ผู้จัดงาน  :       คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลจี๋หลิน

วันที่       :       วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

เวลา       :       15.00 – 18.30 น.

สถานที่   :       ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

(ที่ตั้ง : 88 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร )  แผนที่
จำนวน    :       100 ท่าน (สงวนสิทธิหน่วยงานละ 2 ท่าน)

กำหนดการ

15.00 – 18.00 น.         การนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของมณฑลจี๋หลิน จากหน่วยงานการท่องเที่ยวของมณฑลจี๋หลิน

18.30 น.                    รับประทานอาหารค่ำแบบค็อกเทล

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยกรอกข้อมูลลงในแบบตอบรับ คลิกที่นี่ ภายในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เนื่่องจากงานดังกล่าวมีที่นั่งจำกัด จึงขอสงวนสิทธิพิจารณาผู้ตอบรับตามลำดับที่ได้รับเอกสารการตอบรับ