ขอเชิญสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงาน India Tourism Mart 2018

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

เนื่องด้วย The Ministry of Tourism, Government of India ร่วมกับ The Federation of Associations in Indian Tourism & Hospitality ได้เชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน India Tourism Mart 2018 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ณ Vigyan Bhavan, New Delhi

สมาคมฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมัครเข้าร่วมงาน โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมงานจำนวน USD 150 ต่อท่าน และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน จะได้รับการสนับสนุน ดังนี้

1. บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ
2. ที่พักตามรายการ (เช็คอินวันที่ 16 กันยายน 2561 – เช็คเอาต์วันที่ 19 กันยายน 2561)
3. มื้ออาหารตามรายการ
4. สิทธิในการเข้าร่วมงานพบปะเจราจาธุรกิจกับคู่ค้าด้านการท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ (Business Matching)
5. การเดินทาง ตามรายการเดินทางที่กำหนดไว้ (Pre / Post Tour) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.indiatourismmart.com/programme
และลงทะเบียนร่วมเดินทางได้ที่ www.indiatourismmart.com/hosted-buyers
6. รถรับส่งตามรายการที่กำหนด

goo.gl/Ng1hKp แบบตอบรับเข้าร่วมงาน
และส่งไปที่ secretariat@indiatourismmart.com
และสำเนาถึง trip@ttaa.or.th