คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายกTTAA เข้าร่วมงาน Incredible India Roadshow 2018

IMG_8342_resize

คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน Incredible India Roadshow 2018 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม      โรงแรมพูลแมน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561