คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงาน Product Presentation กับสายการบินเซบูแปซิฟิก

S__7143448edit2

คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงาน Product Presentation กับสายการบินเซบูแปซิฟิก ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561