ขอเชิญสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้ารับฟังงานสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเม็กซิโก

Seminar

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเม็กซิโก ในหัวข้อ “Live it to Believe IT” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเม็กซิโก (CPTM) และสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Boardroom, Zone C, ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ จำกัดจำนวน 70 ท่าน (สงวนสิทธิหน่วยงานละ 1 ท่าน)

ส่งตอบรับทางอีเมล comtai@sre.gob.mx
ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2561