ท่านทูตการพาณิชย์ สถานทูตกรีซ เข้าพบคณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

DSC07634edit

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านทูตการพาณิชย์ สถานทูตกรีซ Ms. Niki Stefanidou 
พร้อมด้วยตัวแทนจาก Argo Travel Group เข้าพบคณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเพื่อพบปะหารืองาน 
"Outbound Travel Bazaar-Greece Meet Thailand and Vietnam" ซึ่งจัดโดย Hellenic-Thai 
Chamber of Commerce ในวันที่ 20 และวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพ และฮานอย