นายกสมาคมฯ เข้าร่วมลงนาม MOU โครงการ โครงการ “Digital Tourism Platform”

S__16121934
วันที่ 10 มกราคม 2562 คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคม และคุณทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ “Digital Tourism Platform”

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


S__2474264