นายกฯ ร่วมประชุมสมาพันธ์หอการค้า ไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 223

1

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์หอการค้า ไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 223 ณ หอประชุมใหญ่ กวาง หวา ถัง ชั้น 9 อาคารหอการค้า ไทย-จีนในการประชุม นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธารกรรมการหอการค้าไทย-จีน และประธานสมาพันธ์หอการค้า ไทย-จีน กล่าวต้อนรับ

เวลา 12.30 น. มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่องการจัดการโควิด-19 ในฮ่องกง โดย Professor Sophia Chan, Hong Kong Special Administrative Region Government, Secretary for Food and Health.

เวลา 12.40 น. นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ กับผู้บริหารสมาคมธุรกิจต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม