นายก คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวร่วมเดินทางทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศ CLMV

DSC02905

ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว คณะกรรมการสมาคมฯ
และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเดินทางทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนไทยกับกลุ่มประเทศ
CLMV สปป.ลาว ปากเซ – อุบลราชธานี – ยโสธร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ เจรจาธุรกิจ
และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อธุรกิจท่องเที่ยว