บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ได้เข้าแสดงความยินดีกับนายก TTAA คนใหม่

DSC01425edit

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คุณทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต กรรมการผู้จัดการ และ คุณสมเกียรติ รุ่งทวีผล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการพาณิชย์         บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ได้เข้าพบ คุณธนพล ชีวรัตนพร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งนายก        สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) และขอบคุณ คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร ก่อนอำลาตำแหน่ง ณ.ห้องประชุม 30 ปี สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว