ผู้ว่าจังหวัด Iwate Prefecture Team เข้าพบคณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

DSC05369edit

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ว่าจังหวัด Iwate Prefecture Team
จำนวน 15 ท่าน เข้าพบคณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เพื่อพบปะหารือเส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัด Iwate ณ ห้องประชุม 30 ปี สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว