ภาพบรรยากาศงานประชุมสมาชิกครั้งที่ 6/2562

DSC01412

ภาพบรรยากาศงานประชุมสมาชิก ครั้งที่ 6/2562 ในธีม “เตรียมรับมือวีซ่าในฤดูท่องเที่ยว” ?โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก VFS มาให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนะนำการยื่นวีซ่าเชงเกน สถานทูตเยอรมัน, อิตาลี และโครเอเชีย” เพื่อเป็นแนวทางการยื่นคำร้องการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์


S__2474264