ภาพบรรยากาศในงาน TITF Business-Matching 2019 (B2B)

บรรยากาศงาน TITF Business-Matching 2019 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 ท่าน โดยมี Seller กว่า 300 ท่าน จาก 38 ประเทศ (Land Operator/DMC, B2B Portal, Hotels/Accommodations, Travel Agencies, Attractions, Bus/Car Rental, Transportation, Airlines, Cruise, NTO, City Government, DMO, Shopping, Restaurant, SIM Card, E-payment, English School, Global Distribution System, Wholesale และ TFOPTA) และ Buyer กว่า 400 ท่าน งานจัดขึ้นที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22

 


S__2474264