สารจากนายก เรื่องสถานการณ์ Covid-19

S__2474264
เรียน เพื่อนสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

สถานการณ์ Covid-19 ที่พวกเรา ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเพื่อนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เผชิญอยู่ในปัจจุบัน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ส่งผลให้ธุรกิจของเราส่วนใหญ่ ซึ่งมีรูปแบบการขายเป็นฤดูกาล ต้องประสบปัญหาการขายในช่วงฤดูท่องเที่ยว ที่ควรจะเป็นรายได้หลักในปี ต้องคืนเงินนักท่องเที่ยว อีกทั้งอาจมีปัญหาด้านข้อร้องเรียน และข้อกฎหมาย

สมาคมฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ทั้งผมและกรรมการของสมาคมฯ ได้เข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสายการบิน และเพื่อนสมาชิก หลายต่อหลายครั้ง เพื่อหามาตรการในการบรรเทาผลกระทบเหล่านี้

ผมขอขอบพระคุณ คณะกรรมการของสมาคมฯ รวมถึงที่ปรึกษา และเพื่อนสมาชิก ที่ได้สละเวลา และความคิด ช่วยกันหาวิธีลดความรุนแรงของวิกฤตการณ์ Covid-19 นี้ ถึงแม้ว่า การแก้ไขปัญหา อาจเกินกำลังของเรา แต่อย่างน้อย สมาคมฯ ก็ได้ต่อสู้เพื่อสมาชิก จน
1. รัฐบาล ออกมาตรการทางด้านการเงินและภาษี เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. สมาชิก ได้มีความเข้าใจในวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการคืนค่าบริการแก่นักท่องเที่ยว
3. สายการบินต่างๆ ได้ทยอยออกมาตรการในการคืนเงิน หรือเลื่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารทั่วไป และผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ผมตระหนักดีว่า มาตรการที่ออกมาเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม ดังนั้น สมาคมฯ จึงยังต้องทำงานอย่างหนักต่อไป เพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น และหากเพื่อนสมาชิกมีข้อเสนอเพิ่มเติมในเรื่องนี้ สมาคมฯ ยินดีน้อมรับ เพื่อนำไปสู่การหารือกันต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านเข้มแข็ง ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน สมาคมฯ จะจัดประชุมสมาชิกขึ้นอีกครั้งในวันที่ 26 มีนาคม มาคุยกันครับ หาทางออกร่วมกัน สู้ไปด้วยกัน

ขอบพระคุณครับ

นายธนพล ชีวรัตนพร
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
S__2474264