อุปนายก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมประชุมงานประชุมร่วมระหว่าง ECTAA, WTAAA และ FATA

S__5653027

คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมประชุม งานประชุมร่วมระหว่างสมาคมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งยุโรป (ECTAA) สมาคมการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ (WTAAA) และสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (FATA) ณ โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561