คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงานครบรอบ 120 ปี วันชาติฟิลิปปินส์

319636

คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงานครบรอบ 120 ปี วันชาติฟิลิปปินส์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561