ขอเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงาน Business Matching และ Fam Trip ที่จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

36828222_1855273341204501_6746785222718652416_n

ขอเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

เข้าร่วมงาน Business Matching และ Familiarization Trip ที่จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2561 โดยการเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมงานจึงควรเป็นบุคคลในระดับบริหารขององค์กรซึ่งสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาบาฮาซา ได้ดี
ผู้เข้าร่วมงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น

goo.gl/dB2qzL Information
bit.ly/ATBM_InternationalBuyer แบบตอบรับลงทะเบียน

หากท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาข้อมูลมาที่ trip@ttaa.or.th