ขอเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ประเทศศรีลังกา

36683998_1855266754538493_3466266305563197440_n

ขอเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

เข้าร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ประเทศศรีลังกา จัดขึ้นโดยสถานทูตศรีลังกา ในระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้การเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริมการขายเส้นทางดังกล่าว ร่วมเดินทางสำรวจเส้นทาง และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เดินทาง

หมายเหตุ จำกัดจำนวน 15 ท่าน (สงวนสิทธิหน่วยงานละ 1 ท่าน)
ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 8,900 บาท (ราคานี้รวมค่าวีซ่าเเล้ว)

goo.gl/zM4uvw จดหมายเชิญ
goo.gl/d4Pyi4 รายการเดินทาง
goo.gl/Q4V2Mv แบบตอบรับ
goo.gl/odMY5o แบบฟอร์ม Evaluation

หากท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาข้อมูลมาที่ trip@ttaa.or.th