เชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมอบรม “อัพเดทเทรนด์การตลาดท่องเที่ยว ยุคดิจิตอล 2020”

BNอบรมคุณโซอี้
เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ปัจจุบัน Social Media เป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องรู้ว่าเทรนด์การตลาดท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นแบบใดเพื่อที่จะตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสยุคดิจิตอลได้

สมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “อัพเดทเทรนด์การตลาดท่องเที่ยวยุคดิจิตอล 2020” ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก “คุณโซอี้” ภญ. โสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก

  • วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
  • เวลา 09.00 – 11.30 น.
  • ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

กรุณาตอบรับ ภายในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

  • ตอบรับเข้าร่วมอบรม http://bit.ly/2OSro3g
  • จดหมายเชิญสมาชิก http://bit.ly/2wbxzJ7
  • ประวัติวิทยากร (http://bit.ly/2tXP8vJ)

S__2474264