เชิญร่วมอบรม เทคนิคการขาย “ตราด” เพื่อพิชิตใจ กลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม แนะนำเส้นทางจังหวัดตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

S__25903421

เรียนเชิญสมาชิก TTAA เข้าร่วมอบรม

หัวข้อ : เทคนิคการขาย “ตราด” เพื่อพิชิตใจ กลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม ✨
แนะนำเส้นทางจังหวัดตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก

ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก “คุณกันยา เรืองอินทร์” ผู้มีประสบการณ์เส้นทางตราด เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก มาให้ความรู้และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆในจังหวัดตราดที่ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำโปรแกรมให้กับลูกค้า ที่ชอบในสไตล์ #เที่ยวเมืองไทยสไตล์ทัวร์นอก

✅ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

⏰ เวลา 13.00 – 16.00 น.
(รับสมาชิกอบรมจำนวน 50 ท่าน)

ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ชั้น5 ตึกพญาไท พลาซ่า

แบบตอบรับ https://bit.ly/3fAi7Jk

จดหมายเชิญอบรม https://bit.ly/3m9pXMr

ประวัติวิทยากร https://bit.ly/373duUe

สมาคมจึงขอสงวนสิทธิหน่วยงานละ 1 ท่าน หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 63