เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร

ข่าวVFS_001

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ตามที่ วีเอฟเอส ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ได้ประสานงานมายังสมาคมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร นั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิก ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ หรือ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร วีเอฟเอส โทร. 0 2022 6621 หรือ ทางอีเมล sachinv@vfsglobal.com

goo.gl/kD1Lhe ข้อแนะนำสำหรับขั้นตอนการสแกนเอกสารต่างๆในการยื่นขอวีซ่า (English)

goo.gl/vFsLAa ข้อแนะนำสำหรับขั้นตอนการสแกนเอกสารต่างๆในการยื่นขอวีซ่า (Thai)