โครงการนำร่อง เส้นทางกาญจนบุรี 28-29 มิ.ย. 63

โครงการนำร่อง เส้นทางกาญจนบุรี 28-29 มิ.ย. 63 การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยด้านสุขอนามัยผ่านมาตรฐาน SHA

TTAA News-tat3106023053_3110514662371230_8598766631709171096_n

S__2474264