งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังการท่องเที่ยวไทยเข้มแข็งปลอดภัย และแสดงความห่วงใยพี่น้องชาวจีน

2020-02-24-TTAA-news
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไหยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันทำการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ต่อกิจกรรมในการแสดงพลังการท่องเที่ยวไทย เข้มแข็ง ปลอดภัย และแสดงความห่วงใยพี่น้องชาวจีน ในการแสดงพลังครั้งนี้ ได้มีการทำการนัดหมายผู้ประกอบการและหน่วยงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กว่าสามพันคน ในวันอาทิตย์ ที่ 1มีนาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น. ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบ็งคอก ถนนรัชดาภิเษก กทม. เพื่อร่วมกิจกรรมแสดงพลังเพื่อให้กำลังใจและมอบดอกไม้ รวมถึงสิ่งของเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและแสดงน้ำใจต่อพี่น้องชาวจีนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” (COVID-19)

การแถลงข่าวครั้งนี้ มีสื่อมวลชนเข้ารับฟังการแถลงข่าวอย่างคับคั่ง พร้อมคำถามต่อกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ คำถามทุกคำถาม ได้รับการตอบจากนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้รับความกระจ่างต่อกิจกรรม ที่จะร่วมกันแสดงพลัง ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้
S__2474264