ประชุมด่วน! ร่วมระหว่างสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA และ 27 โฮลเซลล์ชั้นนำของประเทศไทย

87563601_2810895828999783_2645110120966520832_o


วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมทำการเชิญ Wholesale ที่กำลังประสบปัญหา เข้าหารือร่วมกันโดยด่วน เพื่อประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาคม TTAA และ Wholesaler Tour ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour) ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ชั้น 5 อาคารพญาไท พลาซ่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ด้วยสาเหตุจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ในพื้นที่หลายประเทศและหลายภูมิภาค ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยแจ้งยกเลิก รายการนำเที่ยวต่างประเทศ ที่จะไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การยกเลิกรายการนำเที่ยวดังกล่าว ส่งผลให้มีการยกเลิกการจองตั๋วเครื่องบินบิน การจองที่พัก การจองร้านอาหาร และบริการต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวได้ดำเนินการจองไว้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวท้องถิ่น (Landopeator) ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า(ค่ามัดจำ)ให้

กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นหลายประการในขณะนี้ อาทิเช่น

  1. การคืนตั๋วเครื่องบินหรือการเลื่อนตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบิน
  2. ข้อพิพาทระหว่างโฮลเซลล์กับรีเทล ในการยกเลิกการเดินทาง เลื่อนการเดินทาง หรือการคืนเงิน
  3. ทิศทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  4. ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในด้านมาตรการที่จะขอเขียวยาจากภาครัฐ ทางสมาคม TTAA กำลังดำเนินการ และประสานการทำงานร่วมกับสมาคมต่างๆและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ในขณะนี้

S__2474264