สารจากนายก เรื่องสถานการณ์ Covid-19 ฉบับที่ 2

สารจากนายก

เรียน เพื่อนสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนพอดีครับ หลายท่านน่าจะอยู่ในช่วงที่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานของเรา พร้อมกับคิดไปอยู่ว่า เดือนหน้าจะทำอย่างไรดีที่จะดูแลพนักงานของเราให้ได้

พนักงานของเราส่วนใหญ่อยู่ในระบบประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีการส่งเงินสมทบประกันสังคมตามกฎหมาย พวกเราเป็นผู้ประกอบการก็มีการส่งเงินสมทบอีกส่วนหนึ่งทุกเดือนเช่นกัน กระทรวงแรงงานก็มีมาตรการในการเยียวยาผู้ประกอบการ และพนักงาน ซึ่งได้มีการประกาศออกมาเป็นระยะ แต่หลายเรื่องยังไม่ชัดเจน และไม่เพียงพอ

เมื่อวาน ผม พร้อมกับอุปนายก คุณกัลญาณี และเลขาธิการ คุณทัศนีย์ ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าไปพบกับ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน เพื่อพูดคุยหาทางออกในเรื่องนี้

เราได้ยื่นข้อเสนอหลัก 2 เรื่อง ได้แก่
1. ขอให้ประกันสังคมเยียวยาลูกจ้าง ที่นายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบทั้งทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจ จาก Covid-19 ในอัตรา 70% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
2. ขอยกเว้นการส่งเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นระยะเวลา 180 วัน

ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งเป็นคนหนุ่มไฟแรง มีความเข้าใจผู้ประกอบการ รับปากว่าจะนำเรื่องความเดือดร้อนและข้อเสนอของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปหารือกับรัฐมนตรีอีกครั้ง แต่ในเบื้องต้นแจ้งว่า เดิมกระทรวงแรงงานได้เสนอขอลดอัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน เหลือร้อยละ 1 เป็นเวลา 3 เดือน แต่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ลดเฉพาะผู้ประกันตนเหลือร้อยละ 1 ส่วนนายจ้างลดเหลือร้อยละ 4 เป็นเวลา 3 เดือน ดังนั้น เรื่องนี้อาจจะขอลำบาก

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสมาชิก คือ กระทรวงแรงงาน มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการจ้างงาน ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เป็นเวลา 3 ปี หรือหากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่จะเพิ่มเป็น 5% แต่มีข้อจำกัดในการต้องรักษาจำนวนลูกจ้างไว้ไม่ต่ำกว่า 80% หากมีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำ MOU กับธนาคาร ซึ่งคาดว่า น่าจะเป็นธนาคาร UOB และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

เราได้แจ้งกระทรวงแรงงานไปว่า ถึงแม้ว่า จะมีโครงการสินเชื่อนี้ แต่ส่วนใหญ่ธนาคารจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ นั่นหมายถึงว่า พิจารณาจากเอกสารงบการเงิน ทำให้หลายครั้งความช่วยเหลือไม่เกิดขึ้นจริง ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็รับว่า จะนำไปคุยกับธนาคารอีกครั้ง

นอกจากประเด็นเหล่านี้ ก็ยังมีเรื่องปลีกย่อยอื่นๆ ที่ได้คุยกัน แต่ผมขอไม่นำมาเล่าในที่นี้ เพราะบางเรื่อง เช่น การพัฒนาทักษะแรงงาน เป็นวิตามิน กินเสริมให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่ตอนนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องการยาแก้ปวดลดไข้ เพื่อรักษาอาการไข้ Covid-19 และต้องการการเยียวยาอย่างเร่งด่วน

ผมเล่าให้ท่านฟังในเบื้องต้นตามนี้ก่อนนะครับ เป็นเรื่องของเมื่อวานนี้ ส่วนวันนี้ ล่าสุด ผมได้ทราบข่าวว่า กระทรวงแรงงานมีการพิจารณาเพิ่มเติมประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม สมาคมฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะ เพื่อปรับกลยุทธ์ของธุรกิจกันต่อไปครับ

ขอให้ปลอดโรค ปลอดภัย ทุกท่านครับ

นายธนพล ชีวรัตนพร
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

S__2474264