เข้าร่วมรับฟังโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว SHA

TTAA News-752020
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

น.ส. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการประชุม แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Safety & Health Administration (SHA)

ในการประชุมครั้งนี้ นางคณิศร ไตรรัตนจรัสพร ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว พร้อมกับนายกสมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 15 สมาคม เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวปฎิบัติ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วรวม 10 ประเภทกิจการ คือ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก บริษัทนำเที่ยว นวด/สปา สถานที่ท่องเที่ยว นันทนาการ สวนน้ำ สวนสนุก ยานพาหนะ(รถ/เรือ/เรือยอร์ช) ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ และสนามกอล์ฟ

โดยสมาคมต่างๆ มีความยินดีและพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA สร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการบริการ และมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ก่อนเปิดประเทศไทยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเมื่อพ้นจากวิกฤติโรคไวรัส COVID-19