มูลนิธิ ทีทีเอเอ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

100074117_3016452791777418_5057089326911848448_o
มูลนิธิ ทีทีเอเอ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
S__2474264