TTAA ร่วมหารือกับผู้บริหาร SME Bank เพื่อประสานในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

TTAA News-1
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวพร้อมคณะกรรมการ ร่วมหารือกับผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เพื่อประสานในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อย ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ได้นำเสนอโครงการสินเชื่อรายเล็ก Extra Cash และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆ เช่น Local Economy Loan และ SMEs One เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่อง แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หรือเป็นทุนฟื้นฟูธุรกิจ ใน 5 ธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่

  1. ธุรกิจทัวร์บริษัทนำเที่ยว
  2. ธุรกิจสปา
  3. ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า)
  4. โรงแรมห้องพัก
  5. ร้านอาหาร

S__2474264