เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทยคนใหม่เรียนเชิญ TTAA เข้าร่วมสนทนาทำความรู้จัก

290563
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ฯพณฯ ซัยยิด เรซ่า โนบัคตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้เรียนเชิญ นางสาวทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย เลขาธิการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เข้าร่วม สนทนา แลกเปลี่ยน และทำความรู้จัก เนื่องในโอกาสที่ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้มาดำรงตำแหน่ง ประจำประเทศไทย
S__2474264