หนังสือเรื่องสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีลงโทษบริษัทตัวแทนของสายการบิน Mahan Air

letter110
ด้วยสมาคมฯ ได้รับหนังสือ เรื่องสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีลงโทษบริษัทตัวแทนของสายการบิน Mahan Air ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ของกระทรวงการต่างประเทศ

สมาคมฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านสมาชิก

S__2474264