คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2561-2563 ส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่

DSC05449
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เพื่อให้การปฎิบัติงานของสมาคมฯ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เข้ารับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว วาระ 2561-2563 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA


S__2474264