VITO มอบกระเช้าแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ

vito110863
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารร่วมต้อนรับการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย นำโดย
นางสาวณัฐินีฐิติ (นิกกิ) ภิญญาปิญชาน์ พร้อมคณะร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี 2563-2565 และหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

S__2474264