TTAA: ขอเชิญรับฟัง นายกพบสมาชิก TTAA ครั้งที่ 6

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เรียน สมาชิก TTAA เข้าร่วมรับฟัง :
นายกพบสมาชิก TTAA ครั้งที่ 6

เวลา 10.00- 12.00 น.

หัวข้ออัพเดท
การเดินทาง “พลิกวิกฤตท่องเที่ยวไทยด้วยตลาดพรีเมียม ฟื้นเมืองล้านนาสร้างเสน่ห์แห่งความสุข”Season of North ชวนเที่ยวเหนือให้หายคิดถึง
การเดินทาง รีบูทซ่อมสร้างเสริมเมืองภูเก็ต …สไตล์พรีเมียม Colourful Phuket”
โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ดอกเบี้ย 1%
โดย นายก สุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
ทางระบบออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

เข้า Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88032315964?pwd=U3AzL3JDSHFLNUxtMTNkRVRxYlozZz09
Meeting ID: 880 3231 5964
Passcode: ttaa2021

หากมีข้อสงสัย สอบถามทาง OpenChat TTAA Member หรือ ติดต่อ TTAA โทร 02-214-6175
นายกพบสมาชิกครั้งที่6 (1)