สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาสตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านระบบตัวแทนจำหน่าย

ทีมยุทธศาสตร์ด้านระบบตัวแทนจำหน่าย

1. เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาของสายการบิน และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2. สนับสนุนการทำงานของทีมยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยมีส่วนร่วมในการประสานงานกับสายการบินต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ

 • เชิญสายการบินมาร่วมออกบูธ และขอราคาพิเศษสำหรับการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF)
 • เชิญสายการบินมาร่วมออก Table-Top Sales ในงานประชุมสมาชิก, งานปีใหม่ เป็นต้น
 • ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหาร และพัฒนาโครงสร้างองค์กร จัดการประชุมสมาชิก ครั้งที่ 1/2560 โดยมีการแบ่งกลุ่มการทำ Workshop เป็น 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจท่องเที่ยว Outbound และ Airlines Ticketing เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 • ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหาร และพัฒนาโครงสร้างองค์กร จัดการประชุมสมาชิก ครั้งที่ 2/2560 ธีม “ทางเลือก-ทางรอด ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือก-ทางรอด ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน (Airline Tickeing Agents)” และเชิญสายการบินมาร่วมออก Table-Top Sale และ Product Update เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
 • ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหาร และพัฒนาโครงสร้างองค์กร จัดการประชุมสมาชิก ครั้งที่ 3/2560 ธีม “Airlines Meet Travel Agents” และเชิญสายการบินมาร่วมออก Table-Top Sale และ Airlines Presentation เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
 • ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยว จัดการเดินทางสำรวจเส้นทางแหลมฉบัง – สีหนุวิลล์ – เกาะสมุย กับเรือสำราญ Superstar Gemini ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2560
 • ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จัดการอบรม หัวข้อ “การจองบัตรโดยสารผ่านระบบอะมาดิอุส” เมื่อวันที่ 19-23 ก.พ.2561 ที่บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด

3. เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน อาทิเช่น

 • เข้าร่วมประชุมกับสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Associations: FATA) และสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (The ASEAN Tourism Association: ASEATA) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศกัมพูชา

ภาพผลงาน ทีมยุทธศาสตร์ด้านระบบตัวแทนจำหน่าย

 1. สายการบินมาร่วมออก Table-Top Sale, Product Update และ Airlines Presentation ในงานประชุมสมาชิก
  1
 2. สายการบินมาร่วมออก Table-Top Sale และมอบรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินให้กับสมาชิกในงานสังสรรค์ปีใหม่ 2561

2

3   3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาในการประชุมสมาชิก

4