สรุปผลการดำเนินงานทีมยุทธศาสตร์ 8 ทีม

ทีมยุทธศาสตร์ด้านระบบตัวแทนจำหน่าย

ทีมยุทธศาสตร์ด้านระบบตัวแทนจำหน่าย

  1. การขอข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับปัญหาการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
  2. การร่วมสนับสนุนงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ในส่วนของฝ่ายบัตรโดยสาร เช่น ขอราคาพิเศษเพื่อจำหน่ายในงาน TITF เชิญสายการบินต่างๆ มาร่วมออกบูธ
  3. การเชิญสายการบินร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น งานประชุมสมาชิก งานปีใหม่ เป็นต้น
  4. การเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาของสายการบิน
  5. การเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนสายการบินและสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA)
  6. การเข้าร่วมประชุมกับสหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (Federation of ASEAN Travel Associations: FATA) และหารือถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (Billing and Settlement Plan: BSP) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559