เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงาน Alsace Region and Atout France Agent Seminar

อะตู ฟรองซ์

เรียนเชิญ ท่านสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

เข้าร่วมงาน Alsace Region and Atout France Agent Seminar จัดโดย Atout France ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจให้สมาชิกได้พบปะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแคว้นอัลซาส อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกฯ ในการทำการตลาดท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

หมายเหตุ จำกัดจำนวน 60 ท่าน (สงวนสิทธิหน่วยงานละ 2 ท่าน)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Invitation Alsace Region and Atout France Agent Seminar
goo.gl/TQCj86
แบบตอบรับ
goo.gl/BwmJih
ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

S__2474264