สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กรประจำปี 2562

TTAA-News-21-8-2019

?‍♀️วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กรประจำปี 2562 ทั้งนี้สมาคมฯ ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2558-2562

?กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2562 โดยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้รับรางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กร โดยคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมอบรางวัล คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ ขึ้นรับรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

S__2474264