เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงาน Tourism Roadshow #Discover Austria 2018

PR Austria

เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

เข้าร่วมงาน Tourism Roadshow #Discover Austria 2018 จัดโดยสถานทูต ออสเตรียประจำประเทศไทยและการท่องเที่ยวออสเตรีย ณ ห้อง อัลติจูด โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจให้สมาชิกได้พบปะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประเทศออสเตรีย อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกฯ ในการทำการตลาดท่องเที่ยว ประเทศออสเตรีย

หมายเหตุ จำกัดจำนวน 100 ท่าน (สงวนสิทธิหน่วยงานละ 2 ท่าน)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Invitation Tourism Roadshow #Discover Austria 2018
goo.gl/uAihrC
แบบตอบรับ
goo.gl/DofpW5
ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

S__2474264