สมาคมฮอกไกโดในประเทศไทย เข้าพบ TTAA

DSC04256edit

สมาคมฮอกไกโดในประเทศไทย เข้าพบ คุณธนพล ชีวรัตนพร นายก คุณเอนก ศรีชีวะชาติ ท่านประธานที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคม ไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เพื่ออัพเดทสถานการณ์จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นไหว ณ ห้องประชุมสมาคม ไทยบริการท่องเที่ยว ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

 

S__2474264