JNTO เข้าพบ TTAA แสดงความยินดีต้อนรับนายกสมาคมฯ วาระปี 2563-2565

070863-1
วันที่ 7 สิงหาคม 2563

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการต้อนรับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนำโดย Mr. Onuma, Executive Director พร้อมคณะ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี 2563-2565 และปรึกษาหารือการโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นหลังจบวิกฤตการณ์โควิด-19 ณ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

S__2474264