การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 2/2562 และงาน Early Bird งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 25

การประชุมสมาชิก ครั้งที่ 2/2562 และ งาน Early Bird งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 25 ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
2019-03-28 TTAA Monthly Meeting_Page_1

2019-03-28 TTAA Monthly Meeting_Page_2

2019-03-28 TTAA Monthly Meeting_Page_3

2019-03-28 TTAA Monthly Meeting_Page_4

2019-03-28 TTAA Monthly Meeting_Page_5


S__2474264