ภาพบรรยากาศงานประชุมสมาชิกครั้งที่ 5/2562

ภาพบรรยากาศงานประชุมสมาชิก ครั้งที่ 5/2562 ในธีม “ไขปัญหาหนังสือเดินทาง และศุลกากร”

?โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพีรพล พีรานนท์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)กองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล มาให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ทราบถึงการออกหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้กลางปี 2563 และ
?หัวข้อ “ไขปัญหาศุลกากร” โดยคุณขจรพงษ์ ไพรภิบาล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการกรมศุลกากร เพื่อแนะนำแนวทางการนำสินค้าเข้าประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายแก่สมาชิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


S__2474264