ข่าวสารและกิจกรรม

B2B

Thai International Travel Fair Business Matching (B to B) in Thailand
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา : 08.30 – 14.00 น.
สถานที่ : ห้องโลตัส , ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย